Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

romantycznosc
romantycznosc
romantycznosc
romantycznosc
romantycznosc
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaxmartii xmartii

August 16 2017

9328 e502

Sneezing

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viabezsenna bezsenna
romantycznosc
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabezsenna bezsenna
romantycznosc
5373 3cde 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabezsenna bezsenna
romantycznosc
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viabezsenna bezsenna
romantycznosc
Kiedykolwiek popełniasz błąd albo dostajesz kopniaka od życia, nie oglądaj się za siebie zbyt długo. Błędy są naturalnym sposobem, w jaki życie udziela Ci lekcji.
— Og Mandino
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabezsenna bezsenna
romantycznosc
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viabezsenna bezsenna
romantycznosc
4500 ada0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
romantycznosc
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viabezsenna bezsenna
romantycznosc
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaguwno1 guwno1
romantycznosc
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxmartii xmartii
romantycznosc
romantycznosc
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viamidnightpalace midnightpalace
romantycznosc
romantycznosc

August 15 2017

romantycznosc
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl