Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

romantycznosc
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam vianiskowo niskowo
romantycznosc
9534 25d7
Reposted fromlte lte vianiskowo niskowo
2829 20d5
Reposted frommrngiii mrngiii vianiskowo niskowo
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

romantycznosc
4274 d6ae 500
romantycznosc
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasiostry siostry
romantycznosc

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viasiostry siostry

September 19 2017

romantycznosc


nothing to see here
romantycznosc
5067 6723 500
Reposted fromministerium ministerium vianiskowo niskowo
romantycznosc
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya vianiskowo niskowo
romantycznosc
3652 d372 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
romantycznosc
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka vianiskowo niskowo
romantycznosc
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa vianiskowo niskowo
romantycznosc
7008 2e88 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
romantycznosc
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer vianiskowo niskowo
romantycznosc
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianiskowo niskowo
romantycznosc
romantycznosc
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
romantycznosc
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
5103 9dc9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl