Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

romantycznosc

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife viaRozaa Rozaa
romantycznosc
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viaRozaa Rozaa
romantycznosc
7521 70d1
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaRozaa Rozaa
romantycznosc
7817 0042
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Wszystkie trzy jesteśmy ambitne i mamy nerwicę. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza jedno, a Buzek jest córką premiera. Buzek nie je mięsa, Kuleszy ścięli drzewo i płakała jak nigdy w filmie, a Kuna brzydzi się przyrodą. I mimo tych różnic i tego, że dzisiaj tylko jedna z nas dostała Orła, będziemy nadal pracować, szanować się, sprzeczać i spotykać w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się trochę.
— ukochane kobiety
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viaRozaa Rozaa

July 07 2015

romantycznosc
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viainherownway inherownway
romantycznosc

Trouble is her only friend and he's back again.
Makes her body older than it really is.
— Carry you home
romantycznosc
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
Reposted fromwithout-something without-something viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianiskowo niskowo
romantycznosc
4053 8ffe
Reposted fromphilinmotion philinmotion vianiskowo niskowo
romantycznosc
7915 40f2
romantycznosc
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viastrangeme strangeme
romantycznosc

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viastrangeme strangeme
romantycznosc
Reposted fromoll oll

July 06 2015

romantycznosc
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaxmartii xmartii
romantycznosc
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat vialubiedzis lubiedzis
romantycznosc
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
romantycznosc
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl