Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

romantycznosc
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viainherownway inherownway
romantycznosc

Trouble is her only friend and he's back again.
Makes her body older than it really is.
— Carry you home
romantycznosc
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Jeśli nie czujesz, że sam z siebie chcesz być lepszy dla człowieka, którego kochasz, odejdź. Widocznie nie kochasz go wystarczająco mocno.
www.malvina-pe.pl
Reposted fromwithout-something without-something viaRozaa Rozaa
romantycznosc
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianiskowo niskowo
romantycznosc
4053 8ffe
Reposted fromphilinmotion philinmotion vianiskowo niskowo
romantycznosc
7915 40f2
romantycznosc
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viastrangeme strangeme
romantycznosc

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viastrangeme strangeme
romantycznosc
Reposted fromoll oll

July 06 2015

romantycznosc
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viaxmartii xmartii
romantycznosc
4842 c637
Reposted frommental-cat mental-cat vialubiedzis lubiedzis
romantycznosc
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
romantycznosc
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
romantycznosc
romantycznosc
3221 86be
romantycznosc
romantycznosc
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
romantycznosc
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianiskowo niskowo
romantycznosc
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl