Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

romantycznosc
romantycznosc
3221 86be
romantycznosc
romantycznosc
Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo
romantycznosc
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianiskowo niskowo
romantycznosc
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainsanedreamer insanedreamer

July 05 2015

romantycznosc
3572 78fb 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7351 ffa5
romantycznosc
3587 4fee
Reposted fromkarmacoma karmacoma
romantycznosc
2825 1d65
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
romantycznosc
2825 1d65
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianiskowo niskowo
romantycznosc
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods vianiskowo niskowo
romantycznosc
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— tęsknię
Reposted fromgerundium gerundium vianiskowo niskowo
romantycznosc
Lepiej więc być samemu niż z kimś, kogo się nie kocha, kto jest tylko namiastką. Wiem jednak, że kobiety ciężej znoszą samotność od mężczyzn. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
Reposted fromnewnightmare newnightmare viasiostry siostry

July 04 2015

romantycznosc
3701 4a68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarational rational
romantycznosc
7501 278d
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viarational rational
romantycznosc

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viasiostry siostry
romantycznosc
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.
— ctrl + c, ctrl + v
Reposted fromlyreth lyreth viasiostry siostry
romantycznosc
1535 242b
romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl