Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

romantycznosc
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Reposted frompsychodelik psychodelik viabezsenna bezsenna
romantycznosc
4500 ada0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
romantycznosc
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth viabezsenna bezsenna
romantycznosc
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaguwno1 guwno1
romantycznosc
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxmartii xmartii
romantycznosc
romantycznosc
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viamidnightpalace midnightpalace
romantycznosc
romantycznosc

August 15 2017

romantycznosc
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
romantycznosc
3015 8127
Reposted fromministerium ministerium viafokajednooka fokajednooka
romantycznosc
- Dlaczego się ze mną ożeniłeś?
- Z powodu śniadania - powiedziałem - szukałem kogoś, z kim mógłbym przez całe życie jeść śniadanie i wówczas mój wybór - tak się to przecież nazywa - padł na ciebie. Byłaś zawsze cudowną partnerką śniadań. Nigdy się z tobą nie nudziłem.
— Heinrich Boll, i nie poskarżył się ani jednym słowem.
romantycznosc
romantycznosc
8038 ebf2
Reposted fromstylte stylte vianiskowo niskowo
romantycznosc
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaparamour paramour
romantycznosc
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viaparamour paramour
romantycznosc
1529 1473 500
Reposted fromohshit ohshit viaxmartii xmartii
romantycznosc
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
romantycznosc
romantycznosc

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl