Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

romantycznosc

September 13 2017

6142 ab22 500

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

9413 8709 500

kaiami:

ツバキとラン
flat color digital version

Reposted fromtotoro-jpg totoro-jpg viainsanedreamer insanedreamer
romantycznosc
4263 d6ef 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawindingroads windingroads
romantycznosc
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadailylife dailylife
romantycznosc
Często mnie pytają ludzie co jest moim celem w życiu oraz największym marzeniem.
Każdy spodziewa się ze będę mówił o pracy, sporcie albo pieniądzach.
A tak naprawdę moim największym marzeniem jest to,
by za 20 lat wciąż móc się przytulać do tej samej kobiety.
Sukcesy w pracy czy w sporcie, czy duże pieniądze są nic nie warte,
kiedy nie masz z kim tego wszystkiego dzielić.
Reposted fromFeroxa Feroxa vianiskowo niskowo
romantycznosc
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack vianiskowo niskowo
romantycznosc

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viadecoorkowa decoorkowa

September 12 2017

romantycznosc
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo
romantycznosc
romantycznosc
9114 7e93 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
romantycznosc
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll

September 02 2017

romantycznosc
4330 d8b6
Catception
Reposted fromvolldost volldost vianiskowo niskowo
romantycznosc
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxmartii xmartii
romantycznosc
0130 2759
Reposted fromhighlmittel highlmittel vianiskowo niskowo
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

romantycznosc
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaNocturia Nocturia
romantycznosc
W każdej silnej kobiecie jest pierwiastek słabości, który mężczyzna powinien chronić, nie wykorzystywać.
— Charlotte Nieszyn-Jasińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNocturia Nocturia
romantycznosc

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
8185 2ad6 500
Reposted fromtavorite tavorite viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl